Vleermuizen

De man keek uit over de nacht. In de verte lag de binnenstad. Laag gedreun kwam uit de richting van het voormalig middeleeuwse centrum. De stad was trots, daar het de start van een groot wielerevenment had binnengesleept. Dat moest gevierd worden, ook lang nadat de sporters hun bed hadden opgezocht. De bewoners hadden klaarblijkelijk geen slaap nodig.

's Middag's had de man gekeken naar de slot van de wieleretappe. De winnaar had door zijn prestatie zowat alle dagprijzen binnengehaald. Het zorgde ervoor dat hij tot drie keer toe de felicitaties van dezelfde hoogwaardigheidsbekleders in ontvangst diende te nemen. Een potsierlijk drievoudig handenschudden gecomplementeerd met drie potsierlijke praatjes, vermoedde de man. Nu zat hij te luisteren naar de restanten van het spektakel van die middag. De dag daarop zou het wielerfestijn gedurende tien seconden bijna langs zijn huis scheren.

Voor de neus van de man scheerden nu echter met grote regelmaat twee vleermuizen langs. De man vroeg zich af of zij in de jacht op insecten ruzie met elkaar maakten of samenwerkten. Zouden vleermuizen een jachtterritorium hebben? Hij besloot het op Internet op te zoeken.

Terwijl de vleermuizen hun ongelofelijke kunsten vertoonden ontwaakte op korte afstand de brandweerkazerne. Na enig gedisciplineerd heen- en weer-geloop vertrok een brandweerwagen in stilte, totdat hij de ringweg en daarmee potentieel kruisend verkeer naderde. Zoals te doen gebruikelijk keerde de wagen binnen vijf minuten weer even zwijgend terug, teruggeroepen na een vals alarm.

Op het gebonk uit de binnenstad na nam de stilte weer bezit van de omgeving, zij het niet voor lang. De festiviteiten in zijn stad begonnen hun vruchten af te werpen. De eerste vrucht verscheen in de vorm van een eenzame fietser die zich royaal van sterke drank had voorzien. De man riep vol enthousiasme "Oyeeeeheeeee! Oeeeeee!", waarna slechts het kletteren van zijn matig onderhouden kettingkast de stilte verstoorde.

De man vroeg zich af of hij zou proberen een foto te maken van de vleermuizen. Daarvoor zou hij echter een flitser nodig hebben, en die lichtoverlast wenste hij de vleermuizen niet toe. Die arme beesten hadden al genoeg te lijden onder de geluidsvervuiling om hen heen. De man wenste hen in stilte goede jacht.